Αεραγωγοί κλιματισμού – εξαερισμού

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού σε οποιοδήποτε χώρο επιθυμείτε. (κτίρια , ξενοδοχεία , βιομηχανίες, αθλητικούς χώρους, χώρους εστιάσεως, οικίες, γεωπονικές αποθήκες φαρμάκων)

Η κοπή και διαμόρφωση των αεραγωγών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και χωρίζονται σε δυο τύπους και η σύνδεση τους γίνεται με φλάντζες.

  1. Αεραγωγοί ορθογωνιακής διατομής 
  2. Αεραγωγοί κυκλικής διατομής

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου αεραγωγού για την μέγιστη απόδοση λειτουργίας της εγκατάστασης, προκύπτουν κάθε φορά από τη μελέτη του εκάστοτε έργου. 

Η τεχνογνωσία και η πείρα του εργατικού μας δυναμικού, σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής των αεραγωγών και τις ανταγωνιστικές τιμές της εταιρείας μας, εγγυώνται ακριβώς αυτό που μπορεί να προσδοκάτε για τον χώρο σας.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο
ένα μικρό δείγμα πελατολογίου σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουμε

επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Έχετε απορίες, θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή θέλετε να λάβετε μία προσφορά στα μέτρα σας;