Βιομηχανικές μονώσεις

Η μόνωση των ψυκτικών και θερμικών δικτύων σωληνώσεων συναντάται συχνά στη βιομηχανία γιατί ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας και εξοικονομείται έτσι πολλή ενέργεια και κατ’ επέκταση χρήματα. Επίσης, οι τεχνικές απαιτήσεις της βιομηχανίας επιβάλλουν μονωμένα δίκτυα για τη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας υγρών ή αερίων.

Για να μονώσουμε τα βιομηχανικά δίκτυα και να μειώσουμε τις θερμικές απώλειες πρέπει να αυξήσουμε τη θερμική αντίσταση του συστήματος. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση ικανού πάχους θερμομονωτικού υλικού ή περισσοτέρων, με μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.

Τα δίκτυα μπορεί να είναι μεγάλων αποστάσεων, διαφόρων διατομών και περίπλοκων σχημάτων. Δημιουργούνται μοντέλα από φύλλα αλουμινίου που προσαρμόζουν επακριβώς στο υπάρχον δίκτυο και ενδιάμεσα των μοντέλων και του δικτύου μεσολαβεί η μόνωση στο επιθυμητό πάχος. Το πάχος των θερμομονωτικών υλικών εξαρτάται από την ανάγκη της μόνωσης και την εξοικονόμηση που θέλουμε να επιτύχουμε. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση του δικτύου σωληνώσεων εξαρτώνται από το είδος του δικτύου δηλαδή αν είναι ψυκτικό ή θερμικό και τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο
ένα μικρό δείγμα πελατολογίου σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουμε

επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Έχετε απορίες, θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή θέλετε να λάβετε μία προσφορά στα μέτρα σας;